Tag: KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic and Investment Outlook 2019

ผู้สนับสนุน.. ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในปี 2019

ผู้สนับสนุน.. ประเทศไทยจะเป็นอย่างไรในปี 2019

“รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง”

เป็นปรัชญายอดนิยมจากตำราพิชัยสงครามของซุนวู
ซึ่งถ้าเรานำมาเปรียบกับการลงทุน
ก็เหมือนกับว่า การรู้ทิศทางของเศรษฐกิจ
จะเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการลงทุนของเราได้

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง