Tag: Doctor A to Z

<ผู้สนับสนุน> Startup แก้ปม Pain Point ของระบบสุขภาพประเทศไทย

<ผู้สนับสนุน> Startup แก้ปม Pain Point ของระบบสุขภาพประเทศไทย

เวลาที่เราป่วย
หลายคนคงนึกถึงการเสียเวลาเป็นชั่วโมง
ไปกับกระบวนการรอคิวหาหมอ รอคิวรับยา
ทั้งๆ ที่ยุคนี้ เทคโนโลยีน่าจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นได้