เปิดจอง pre-order หนังสือ ลงทุนแมน 3.0

เปิดจอง pre-order หนังสือ ลงทุนแมน 3.0

เปิดจอง pre-order หนังสือ ลงทุนแมน 3.0

เนื้อหาในลงทุนแมน 3.0 จะมีตั้งแต่สินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราที่หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเรา

ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต

ในบางบทความอาจจะมีเรื่องราวเชิงปรัชญาแทรกเข้ามาให้เราคิดตามด้วย

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับการซื้อมาอ่านเองในยามว่าง หรือ ซื้อฝากญาติสนิท มิตรสหาย ที่เรารัก

ทุกเรื่องอ่านแล้วอ่านอีกได้แม้เวลาผ่านไป ลงทุนแมนเองก็ย้อนกลับมาอ่านเรื่องของตัวเองเป็นประจำ

<พิเศษ> สั่งซื้อหนังสือลงทุนแมนรอบ pre-oder มีส่วนลด 15% เหลือราคา 213 บาท

หนังสือรอบ pre-order จะมีประทับตราพิเศษลายลงทุนแมน ซึ่งมีจำนวนจำกัด หมดแล้วหมดเลย (ครั้งที่แล้ว หนังสือลงทุนแมน 1.0 และ 2.0 รอบ pre-order หมดภายใน 2 วัน)

รับหนังสือประมาณวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

สั่งหนังสือรอบ pre-order ได้ที่เพจเฟซบุ๊ค ลงทุนแมน