Tag: xi jinping

หรือว่าจีนจะกลับไปมีจักรพรรดิ?

หรือว่าจีนจะกลับไปมีจักรพรรดิ?

ช่วงนี้ข่าวใหญ่จากต่างประเทศ
คงหนีไม่พ้นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญของจีน
ที่จะทำให้ประธานาธิบดี
อยู่ในตำแหน่งได้ตลอดชีวิต..