Tag: WHA

ตำนาน WHA

ตำนาน WHA

บริษัท WHA ตอนนี้มีมูลค่า 60,000 ล้านบาท
ทั้งที่บริษัทก่อตั้งมาเพียง 11 ปี
เมื่อวานนี้มีข่าวช็อคของวงการตลาดทุนของเมืองไทย
กับการจากไปของ คุณ สมยศ อนันตประยูร ประธานกรรมการบริษัท WHA