Tag: Wacoal

Wacoal หรือ Sabina ใครขายดีกว่ากัน?

Wacoal หรือ Sabina ใครขายดีกว่ากัน?

สงกรานต์นี้เห็นภาพผู้หญิงเล่นน้ำ
ลงทุนแมนก็คิดขึ้นมาได้ว่า
ชุดด่านสุดท้ายที่อยู่ใต้เสื้อที่เปียกน้ำ
แบรนด์ไหนขายดีกว่ากัน