Tag: VERVE

<ผู้สนับสนุน> บ้านของคนรุ่นใหม่ ที่ราคาจับต้องได้

<ผู้สนับสนุน> บ้านของคนรุ่นใหม่ ที่ราคาจับต้องได้

แนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้ มักจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด

และสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือ การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ที่ทำให้คนอื่นรับรู้ว่า พวกเขาก็ทำได้ และหนึ่งในนั้นก็คือที่อยู่อาศัย

เนื่องจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องของการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาอยากเป็นเจ้าของ ก็คงจะคิดถึงสินทรัพย์ที่สามารถทำให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นไปได้ในอนาคต

ดังนั้นการซื้อที่อยู่อาศัยจึงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในสมัยนี้