Tag: Venture Capital

Venture Capital ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย

Venture Capital ที่ใหญ่สุดในประเทศไทย

ธุรกิจทั่วโลกตอนนี้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
บริษัทชื่อดังที่เรารู้จักกันดี เช่น Google Facebook Amazon Alibaba
จุดเริ่มต้นของบริษัทเหล่านี้ล้วน กำเนิดมาจากบริษัทเล็กๆที่เราเรียกว่า สตาร์ทอัพ

Venture Capital มีบทบาทอย่างไรกับการลงทุนในสตาร์ทอัพ
และใครเป็น Venture Capital ที่ใหญ่สุดในประเทศไทยในตอนนี้

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง