Tag: Toyota Fortuner

<ผู้สนับสนุน> เมื่อรถยนต์ทำได้มากกว่าการขับรถ

<ผู้สนับสนุน> เมื่อรถยนต์ทำได้มากกว่าการขับรถ

ในอดีตเราเคยคิดว่า มือถือน่าจะไว้ใช้โทรอย่างเดียว
ตอนนี้มือถือ ใช้ทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิด
แล้ววันนี้เองก็ได้เกิดขึ้นกับรถยนต์เช่นกัน
เมื่อรถยนต์สามารถทำอะไรได้มากกว่าการขับรถ
เรื่องนี้เป็นอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง