Tag: TMBAM

ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

ผู้สนับสนุน.. โอกาสลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ต่างประเทศ

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่มีความผันผวน
ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ และต่างประเทศ
หลายคนจึงมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว และไม่ผันผวนตามตลาด

ซึ่งหนึ่งในนั้น คือ การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ
เพราะอะไร.. ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ผู้สนับสนุน.. ลาออกแล้วเงินไปไหน

ผู้สนับสนุน.. ลาออกแล้วเงินไปไหน

“ลาออกแล้วเงินไปไหน”

สักวันหนึ่งในชีวิตของคนทำงาน
ต้องเดินทางมาพบกับ การลาออก
และเมื่อวันนั้นมาถึง
เราจะมีเงินเก็บเท่าไร และ เราจะทำอย่างไรต่อไป

เรื่องนี้มีคำตอบ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

กองทุน TMBSET50

กองทุน TMBSET50

รู้ไหมว่า เราเป็นเจ้าของปั๊ม ปตท. และร้านกาแฟอเมซอนได้?
รู้ไหมว่า เราเป็นเจ้าของเซเว่นได้?
รู้ไหมว่า เราเป็นเจ้าของสนามบิน สุวรรณภูมิได้?
รู้ไหมว่า เราเป็นเจ้าของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ AIS ได้?

รู้ไหมว่าเราเป็นเจ้าของบริษัทสุดยอดของประเทศเหล่านี้ได้ทั้งหมด โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลย..