Tag: SWATCH

กรณีศึกษา บริษัทนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรณีศึกษา บริษัทนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลก

กรณีศึกษา บริษัทนาฬิกาที่ใหญ่สุดในโลก

Swatch บริษัทนาฬิกาที่ใหญ่สุดในโลก

Swatch บริษัทนาฬิกาที่ใหญ่สุดในโลก

ทุกคนคงเคยได้ยินชื่อนาฬิกา Swatch
แต่ที่หลายคนอาจยังไม่รู้คือ
Swatch เกิดมาจากวิกฤตนาฬิกาสวิสครั้งใหญ่
แต่ตอนนี้ Swatch Group เป็นบริษัทนาฬิาที่ใหญ่ที่สุดในโลก
โดยเป็นเจ้าของนาฬิกามากถึง 17 แบรนด์
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง