Tag: STEC

3 ยักษ์ใหญ่ รับเหมาไทย ใครใหญ่สุด?

3 ยักษ์ใหญ่ รับเหมาไทย ใครใหญ่สุด?

อิตาเลียนไทย ช.การช่าง ซิโนไทย
บริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ ที่ก่อสร้างสถานที่สำคัญทั่วประเทศไทย
หลายคนคงต้องเคยเห็น หรือ ได้ยินมาบ้าง

ในช่วงหลายปีมานี้รัฐบาลไทยได้ผลักดันโครงการลงทุนขนาดใหญ่
เพื่อลงทุนกับระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหลายโครงการไม่ว่าจะเป็น
ถนน ทางด่วน ทางรถไฟ รวมถึงรถไฟฟ้าหลากสายสายทั่วกรุงเทพ

3 ยักษ์ใหญ่ รับเหมาไทย ใครใหญ่สุด?

3 ยักษ์ใหญ่ รับเหมาไทย ใครใหญ่สุด?

อิตาเลียนไทย ช.การช่าง ซิโนไทย
บริษัทรับเหมายักษ์ใหญ่ ที่ก่อสร้างสถานที่สำคัญทั่วประเทศไทย
หลายคนคงต้องเคยเห็น หรือ ได้ยินมาบ้าง