Tag: SC Asset

ผู้สนับสนุน.. การอยู่อาศัยที่สร้างจาก “ความต้องการ” ของทุกคน

ผู้สนับสนุน.. การอยู่อาศัยที่สร้างจาก “ความต้องการ” ของทุกคน

“ที่อยู่อาศัยที่ดี ควรมีหน้าตาอย่างไร?”

บางครั้งคำถามนี้ แม้แต่ตัวเราเองก็อาจยังไม่แน่ใจ
แล้วบริษัทอสังหาในฐานะของผู้สร้างโครงการ
จะสามารถแก้โจทย์นี้ได้อย่างไร

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

ผู้สนับสนุน.. ความคุ้มค่า ใจกลางสุขุมวิท

ผู้สนับสนุน.. ความคุ้มค่า ใจกลางสุขุมวิท

ลงทุนแมน x SC Asset
ความคุ้มค่า ใจกลางสุขุมวิท..

<ผู้สนับสนุน> บ้านของคนรุ่นใหม่ ที่ราคาจับต้องได้

<ผู้สนับสนุน> บ้านของคนรุ่นใหม่ ที่ราคาจับต้องได้

แนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้ มักจะอยากสร้างเนื้อสร้างตัวให้ได้เร็วที่สุด

และสิ่งหนึ่งที่จะบ่งบอกได้ก็คือ การมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ที่ทำให้คนอื่นรับรู้ว่า พวกเขาก็ทำได้ และหนึ่งในนั้นก็คือที่อยู่อาศัย

เนื่องจากพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่สนใจในเรื่องของการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาอยากเป็นเจ้าของ ก็คงจะคิดถึงสินทรัพย์ที่สามารถทำให้เพิ่มมูลค่ามากขึ้นไปได้ในอนาคต

ดังนั้นการซื้อที่อยู่อาศัยจึงตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ในสมัยนี้

<ผู้สนับสนุน> บ้านหรูในประเทศไทย ใครขายดีสุด?

<ผู้สนับสนุน> บ้านหรูในประเทศไทย ใครขายดีสุด?

บ้านหรูในประเทศไทย ใครขายดีสุด? <ผู้สนับสนุน>บ้านหรูในประเทศไทย ใครขายดีสุด? Posted by ลงทุนแมน on Wednesday, 2 May 2018