Tag: Robert L. Waltrip

SCI บริษัทจัดงานศพแสนล้าน

SCI บริษัทจัดงานศพแสนล้าน

ธุรกิจจัดงานศพ
พอพูดชื่อนี้หลายคนอาจจะไม่อยากเกี่ยวข้อง
แต่รู้ไหมว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งทำธุรกิจนี้ จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา
และมีรายได้กว่าแสนล้านบาท
เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง