Tag: Richard Yu

HUAWEI ไม่ง้อ Android

HUAWEI ไม่ง้อ Android

“แม้ในอนาคตเราจะถูกแบนไม่ให้ใช้ Android ก็ไม่เป็นไร
Huawei เตรียมพร้อม และเรามีแผนสำรองไว้แล้ว..”

ประโยคนี้กล่าวโดยคุณ Richard Yu ผู้บริหารบริษัท Huawei

หลังจากที่เขาถูกถามว่า
ถ้าผลกระทบจากสงครามการค้าส่งผลให้ Android และ Windows ถูกระงับการขายและให้บริการในประเทศจีน บริษัทจะรับมืออย่างไร

การรับมือของ Huawei โดยไม่มีสหรัฐอเมริกา มีอะไรบ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง