Tag: PVD TO RMF

ผู้สนับสนุน.. ลาออกแล้วเงินไปไหน

ผู้สนับสนุน.. ลาออกแล้วเงินไปไหน

“ลาออกแล้วเงินไปไหน”

สักวันหนึ่งในชีวิตของคนทำงาน
ต้องเดินทางมาพบกับ การลาออก
และเมื่อวันนั้นมาถึง
เราจะมีเงินเก็บเท่าไร และ เราจะทำอย่างไรต่อไป

เรื่องนี้มีคำตอบ ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง