Tag: Philip Morris & Co. Ltd.

Marlboro ธุรกิจมะเร็งปอดล้านล้าน

Marlboro ธุรกิจมะเร็งปอดล้านล้าน

จากการจัดอันดับมูลค่าแบรนด์ของ Forbes ในปี 2018

อันดับ 1 บริษัท Apple 5.8 ล้านล้านบาท
อันดับ 2 บริษัท Google 4.2 ล้านล้านบาท
อันดับ 3 บริษัท Microsoft 3.3 ล้านล้านบาท

แต่หนึ่งในแบรนด์ที่น่าสนใจคือ บุหรี่ Marlboro
ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับที่ 22 มีมูลค่าแบรนด์ประมาณ 8.4 แสนล้านบาท
มากกว่าทั้ง Honda, Walmart, Visa, Pepsi รวมไปถึง L’Oréal..

แล้วเรื่องราวของ Marlboro น่าสนใจอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง