Tag: Petronas

เศรษฐกิจสิงคโปร์ VS มาเลเซีย

เศรษฐกิจสิงคโปร์ VS มาเลเซีย

รู้หรือไม่ สิงคโปร์ กับ มาเลเซียมีขนาดเศรษฐกิจเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ทุกคนรู้ว่าสิงคโปร์มีจำนวนประชากรน้อยกว่ามาก
รายได้เฉลี่ยต่อหัวของคนสิงคโปร์สูงกว่ามาเลเซียเกือบ 6 เท่า
ทั้งที่ประเทศอยู่ใกล้กัน
คนสิงคโปร์ทำธุรกิจอะไร ทำไมรายได้สูง
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง