Tag: Nick Woodman

กรณีศึกษา ธุรกิจกล้อง GoPro

กรณีศึกษา ธุรกิจกล้อง GoPro

หากพูดถึง นวัตกรรมที่เป็นมิติใหม่ของการบันทึกภาพ
หนึ่งในนั้นคือ Action Camera
และแบรนด์ชื่อดังที่เป็นผู้ริเริ่มเทรนด์นี้ คือกล้อง GoPro

GoPro ถูกคิดค้นโดยชายที่ชื่อว่า Nick Woodman