Tag: nescafe gold

<ผู้สนับสนุน> สวัสดิการดี ก็ได้ใจพนักงาน ผลงานก็ออกมาดี

<ผู้สนับสนุน> สวัสดิการดี ก็ได้ใจพนักงาน ผลงานก็ออกมาดี

ต้องยอมรับว่า พนักงานของเราเกือบทุกคนตอนนี้ขาดกาแฟไม่ได้
กาแฟเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคนทำงาน
เจ้าของบริษัทอย่างเราเคยคิดไหมว่า
การที่พนักงานซื้อกาแฟกินทุกวันที่มาทำงาน
ปีหนึ่งพนักงานของเราจะเสียเงินเท่าไร?