Tag: Michelin

<ผู้สนับสนุน> MICHELIN ยางรถยนต์ สำคัญกว่าที่เราคิด

<ผู้สนับสนุน> MICHELIN ยางรถยนต์ สำคัญกว่าที่เราคิด

ถ้าเราพูดถึงเรื่องความปลอดภัยของรถยนต์
ส่วนประกอบไหนสำคัญที่สุด?
หนึ่งในคำตอบนั้นก็คือ ยางรถยนต์
และ ชื่อของ MICHELIN ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

สรุปแบรนด์จากฝรั่งเศสทั้งหมด

สรุปแบรนด์จากฝรั่งเศสทั้งหมด

เวลาพูดถึงฝรั่งเศส เราก็คงคิดถึง หอไอเฟล เป็นอันดับแรก
แล้วอย่างอื่นล่ะ ในประเทศฝรั่งเศสมีไหม ?
เราเคยสังเกตกันไหมว่า รอบตัวเรามีแบรนด์มากมายที่มาจากประเทศฝรั่งเศส
ถ้ารู้แล้วเราอาจตกใจ เพราะเรานึกไม่ถึงมาก่อนว่าจะใกล้ตัวเรามากขนาดนี้
วันนี้ลงทุนแมนจะมาเล่าให้ฟังว่าบริษัทในประเทศฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมีอะไรบ้าง

ยางมิชลิน เกี่ยวอะไรกับอาหาร?

ยางมิชลิน เกี่ยวอะไรกับอาหาร?

Michelin Star สัญลักษณ์สูงสุดแห่งวงการอาหาร
ใช่ Michelin เดียวกับที่อยู่หลังรถบรรทุกหรือเปล่า
แล้วทำอย่างไรถึงจะได้ดาวนี้มาครอบครอง
เราเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ วันนี้ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง