Tag: LYN AROUND

ใครคือเจ้าของ JASPAL

ใครคือเจ้าของ JASPAL

เราคงเคยได้ยินชื่อแบรนด์ JASPAL
บางคนรู้จักจากเสื้อผ้า บางคนรู้จักจากเครื่องนอน
แต่รู้หรือไม่ว่า แบรนด์นี้เป็นของคนไทย
และเป็นเจ้าของแบรนด์อื่นที่เราน่าจะรู้จักอีก
เมื่อรวมแบรนด์ทั้งหมด เราอาจจะต้องเรียกว่า อาณาจักร ของ JASPAL
JASPAL มีแบรนด์อะไรบ้าง รายได้เท่าไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง