Tag: LINEMAN

กรณีศึกษา wongnai

กรณีศึกษา wongnai

รู้ไหมว่าบริษัทนี้ขาดทุนมาตลอด
แต่บริษัทกำลังจะเริ่มกำไรปีนี้เป็นปีแรก
และมีแผนที่จะเข้า IPO ในอีก 2 ปีข้างหน้า
แต่เรื่องนี้มีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ให้เราเรียนรู้