Tag: Larry Page

Google ในวันนี้ เป็นเพียง 1% ของ Google ในอนาคต

Google ในวันนี้ เป็นเพียง 1% ของ Google ในอนาคต

เบื้องหลังความสำเร็จของทุกบริษัทมาจากคน

หากพูดถึง Apple ทุกคนน่าจะนึกถึงสตีฟ จ็อบส์
หากพูดถึง Facebook ทุกคนน่าจะนึกถึงมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กส์
และหากพูดถึง Tesla ทุกคนคงนึกถึงอีลอน มัสก์
แต่หากพูดถึง Google หลายคนอาจไม่แน่ใจ..

หลายคนอาจรู้ว่าผู้ก่อตั้ง Google มี 2 คน ชื่อแลร์รี เพจ และ เซอร์เก บริน

แต่น้อยคนจะรู้ว่าที่มาของ Google จริงๆ เป็นอย่างไร

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง