Tag: krungsri exclusive

<ผู้สนับสนุน> เราจะต่อยอดเงินล้านแรกยังไงให้งอกเงย

<ผู้สนับสนุน> เราจะต่อยอดเงินล้านแรกยังไงให้งอกเงย

สมัยก่อนถ้าพูดถึงการลงทุน
คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงแค่การฝากเงินกับธนาคาร เช่น ฝากประจำ ที่ดอกเบี้ยจะสูงกว่าเงินฝากธรรมดา
เพราะคิดว่าการลงทุนประเภทอื่นมีความเสี่ยง

แต่ตอนนี้ความคิดของคนรุ่นใหม่ ต่างจากเมื่อก่อนอย่างไร

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

<ผู้สนับสนุน> ชี้เป้าการลงทุนปี 2018

<ผู้สนับสนุน> ชี้เป้าการลงทุนปี 2018

ทุกคนคงรู้กันดีว่า
ตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกทำจุดสูงสุดใหม่
รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย
ทิศทางการลงทุนในปี 2018 จะเป็นอย่างไร
วันนี้ลงทุนแมนจะขอสรุปแนวโน้มเศรษฐกิจ
ที่ได้จากงาน KRUNGSRI EXCLUSIVE Economic & Investment Outlook 2018 ให้ฟัง