Tag: Kickstarter

กรณีศึกษา Kickstarter แปลงไอเดียเป็นเงินทุน

กรณีศึกษา Kickstarter แปลงไอเดียเป็นเงินทุน

เคยหรือไม่ ที่เรามีไอเดียดีๆ แต่มีปัญหาเงินทุน
หรือเรามีเงินทุน แต่อยากสนับสนุนคนที่มีไอเดียดีๆ
Kickstarter เป็นแพลตฟอร์มที่มาตอบโจทย์ปัญหานี้
และกำลังเป็นที่นิยมในต่างประเทศ

Kickstarter คืออะไร? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง