Tag: John Nash

เหตุผลใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องของชีวิต.. จอห์น แนช

เหตุผลใช้ไม่ได้กับทุกเรื่องของชีวิต.. จอห์น แนช

ในชีวิตเราที่เกิดมา..
เป็นเรื่องดีที่จะใช้ชีวิตอยู่บนหลักแห่งเหตุผล
แต่เหตุผลคงใช้อธิบายทุกเรื่องในชีวิตไม่ได้
หลายคนคงเคยได้ยินชื่อของ จอห์น แนช
ชีวิตของเขาอธิบายด้วยเหตุผลไม่ได้อย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง