Tag: J.K. Rowling

ความล้มเหลว ของคนดัง

ความล้มเหลว ของคนดัง

มีคนกล่าวว่า..
เคล็ดลับแห่งความสำเร็จคือ การตัดสินใจที่ถูกต้อง
แต่จะตัดสินใจได้ถูกต้องได้อย่างไร?
คำตอบ คือต้องมีประสบการณ์
และจะมีประสบการณ์ได้อย่างไร?
คำตอบก็คือ การตัดสินใจที่ผิด..