Tag: Happy Birthday

ดราม่าลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday

ดราม่าลิขสิทธิ์เพลง Happy Birthday

ใน 365 วันที่ผ่านไปในแต่ละปี
ไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ ในปีนั้นผ่านอะไรมาบ้าง
อย่างน้อยยังมีหนึ่งวันที่เป็นวันพิเศษสำหรับเรา
วันนั้นคือ วันเกิด

สิ่งที่คู่กับทุกวันเกิดแถมยังอยู่ในทุกช่วงชีวิตคนตั้งแต่แรกเกิด นั่นก็คือ เพลง Happy Birthday to You