Tag: grab

ผู้สนับสนุน.. KBank เห็นอะไรใน Grab?

ผู้สนับสนุน.. KBank เห็นอะไรใน Grab?

ปัจจุบัน การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ทำให้หลายธุรกิจต้องมีการปรับโครงสร้าง และแผนการลงทุนในรูปแบบที่ต่างไปจากสมัยก่อน..

วันนี้ KBank ทุ่มงบลงทุนกว่า 1,600 ล้านบาทใน Grab ซึ่งถือเป็นหนึ่งในการลงทุนในบริษัทข้ามชาติที่มีมูลค่าสูงที่สุดในกลุ่มธนาคาร

เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร?

ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

Grab ซื้อกิจการ UBER ในอาเซียน

Grab ซื้อกิจการ UBER ในอาเซียน

เช้านี้มีข่าวน่าตกใจ
Grab ซื้อกิจการ UBER ในอาเซียน
ทำไม UBER ถึงยอมขายกิจการ
ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นกับ UBER

ลงุทนแมนจะเล่าให้ฟัง

<ผู้สนับสนุน> เวลา ไม่เคยรอใคร

<ผู้สนับสนุน> เวลา ไม่เคยรอใคร

<ผู้สนับสนุน>
เวลา เป็นทั้งทรัพยากรและต้นทุน

เวลา จะเป็นทรัพยากรที่มีค่า ถ้าเราใช้มันไปกับการสร้างสิ่งดีๆ ให้ชีวิต

แต่เวลาไม่รอให้เรามาใช้แล้วถึงจะหมดไปเหมือนกับอย่างอื่น

ไม่ว่าเราจะทำอะไร หรือไม่ทำอะไรก็ตาม เราก็จะสูญเสียมันไปเรื่อยๆ

เพราะชีวิตเราทุกคน มีเวลาที่จำกัด ไม่สามารถเพิ่มไปได้มากกว่านี้ และมันหมดไปเรื่อยๆ

เวลาจึงเป็นต้นทุนแฝงสำหรับทุกคน

ใครคือเจ้าของ Grab

ใครคือเจ้าของ Grab

Grab เป็นหนึ่งในผู้ครองตลาดแอพเรียก taxi ในอาเซียน
Grab เปิดตัวเมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยนักศึกษาชาวมาเลเซีย 2 คน
แต่ตอนนี้ Grab มีมูลค่าบริษัท 2 แสนล้านบาท