Tag: GGC

กรณีศึกษา GGC สินค้าในคลังหาย 2 พันล้าน

กรณีศึกษา GGC สินค้าในคลังหาย 2 พันล้าน

“อยู่ดีๆ ของหาย นายลาออก..”
ประโยคนี้จะเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้
วันนี้มีข่าวใหญ่ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทัรพย์
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด ชื่อย่อคือ GGC
พบว่า มีวัตถุดิบคงคลังหายไป
และกรรมการผู้จัดการลาออกจากตำแหน่งในทันที
ส่งผลให้วันนี้หุ้น GGC ตกรุนแรงถึง 24.2%
ของหาย 2 พันล้าน มูลค่าขนาดนี้อาจจะเท่ากับการปล้นธนาคาร 2 พันครั้ง

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง