Tag: familymart

7-ELEVEN กำลังอิ่มตัวในญี่ปุ่น

7-ELEVEN กำลังอิ่มตัวในญี่ปุ่น

จำนวนสาขาของ 7-ELEVEN ประเทศไทย
ปี 2008 มี 4,778 สาขา
ปี 2013 มี 7,429 สาขา
ปี 2018 มี 10,988 สาขา

เราจะเห็นว่า 7-ELEVEN มีจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นมากถึง 130%
ภายในระยะเวลาเพียงแค่ 10 ปีเท่านั้น

คำถามที่น่าสนใจก็คือ
แล้วอีกใน 10 ปี ข้างหน้า 7-ELEVEN จะยังคง
ขยายสาขาได้เหมือนอย่างที่ผ่านมาหรือไม่

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

FamilyMart เหนื่อยหน่อยนะ

FamilyMart เหนื่อยหน่อยนะ

ทุกคนน่าจะรู้จัก FamilyMart
แต่รู้ไหมว่าร้านนี้น่าเห็นใจ
เพราะเข้าเมืองไทยมาแล้ว 25 ปี จนถึงตอนนี้
ร้านนี้ยังไม่กำไรเลย..

ในตลาดร้านสะดวกซื้อบ้านเรานั้น ทุกคนรู้ดีว่า 7-11 มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด มีจำนวนสาขามากกว่า 1 หมื่นสาขา แต่เราเคยสงสัยหรือไม่ว่า เบอร์รองๆ ที่อยู่ในตลาดนี้เป็นอย่างไร

วันนี้ลองไปทำความรู้จักกับ FamilyMart กัน