Tag: Cloud

Cloud คือธุรกิจเมกะเทรนด์

Cloud คือธุรกิจเมกะเทรนด์

ถ้าถามว่าตอนนี้ เมกะเทรนด์ของโลกคืออะไร
อาจจะมีบางคนตอบว่า รถยนต์ไฟฟ้า บางคนตอบ AI
แต่ถ้า ถามว่าตอนนี้บุคคลที่รวยสุดในโลก
ทำอะไรกันอยู่ เรื่องนี้กลับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประเทศ อาลีบาบา

ประเทศ อาลีบาบา

รู้ไหมว่าตอนนี้บริษัท อาลีบาบา (Alibaba) มีมูลค่าขนาดใหญ่กว่าหลายประเทศในโลกนี้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Alibaba ประกาศผลประกอบการ
ปรากฏว่าทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ หุ้น BABA พุ่งขึ้นอีก 3%
และถ้าเราลองเข้าไปดูผลประกอบการย้อนหลังมาเทียบกัน
จะพบสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้น

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง