Tag: Cloud

คู่แข่งที่น่ากลัวของ Amazon

คู่แข่งที่น่ากลัวของ Amazon

บริษัทนี้มีเจ้าของคือ Jeff Bezos ซึ่งเป็นบุคคลที่รวยสุดในโลก
แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Amazon ประกาศผลประกอบการออกมา ทำให้นักลงทุนผิดหวัง
จึงทำให้หุ้น Amazon ตกลงมา 7.8% ภายในวันเดียว
เกิดอะไรขึ้นกับ Amazon?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

Cloud คือธุรกิจเมกะเทรนด์

Cloud คือธุรกิจเมกะเทรนด์

ถ้าถามว่าตอนนี้ เมกะเทรนด์ของโลกคืออะไร
อาจจะมีบางคนตอบว่า รถยนต์ไฟฟ้า บางคนตอบ AI
แต่ถ้า ถามว่าตอนนี้บุคคลที่รวยสุดในโลก
ทำอะไรกันอยู่ เรื่องนี้กลับเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ประเทศ อาลีบาบา

ประเทศ อาลีบาบา

รู้ไหมว่าตอนนี้บริษัท อาลีบาบา (Alibaba) มีมูลค่าขนาดใหญ่กว่าหลายประเทศในโลกนี้
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Alibaba ประกาศผลประกอบการ
ปรากฏว่าทำได้ดีกว่าที่ตลาดคาดหวังไว้ หุ้น BABA พุ่งขึ้นอีก 3%
และถ้าเราลองเข้าไปดูผลประกอบการย้อนหลังมาเทียบกัน
จะพบสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้น

เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง