Tag: Chevrolet

<ผู้สนับสนุน> ชีวิตครอบครัว และ การงาน เป็นเรื่องเดียวกัน

<ผู้สนับสนุน> ชีวิตครอบครัว และ การงาน เป็นเรื่องเดียวกัน

ชีวิตครอบครัว และ การงาน เป็นเรื่องเดียวกัน / โดย เพจลงทุนแมน
หลายครั้งเราต้องใช้เวลามากมายทุ่มเทกับเรื่องงาน
ในขณะเดียวกัน เราก็มีคนที่เรารัก
โดยเฉพาะครอบครัวที่กำลังรอเราอยู่
เราน่าจะมีความสุขมากขึ้น
ถ้าเราสามารถแบ่งเวลาให้กับทั้งคู่
โดยที่งาน และ ครอบครัว มีความสมดุลกัน