Tag: car rental

Avis Rent A Car ธุรกิจเริ่มต้นจากการสังเกต

Avis Rent A Car ธุรกิจเริ่มต้นจากการสังเกต

เวลาเราจะเช่ารถจากสนามบิน
หลายๆคนน่าจะเคยเห็น Avis
Avis มาจากไหน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง