Tag: Canopy Growth Corporation

กัญชา กำลังเติบโต ในต่างประเทศ

กัญชา กำลังเติบโต ในต่างประเทศ

ในอดีต กัญชาเป็นสิ่งที่ถูกควบคุมให้ใช้สำหรับการแพทย์ได้เฉพาะบางประเทศเท่านั้น

เนื่องด้วยฤทธิ์ที่ทำให้เสพติดและอาจทำให้มีผลเสียต่อร่างกาย
จึงทำให้ทั่วโลกยังไม่เป็นที่ยอมรับในการใช้

แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา บางรัฐของแคนาดาและสหรัฐอเมริกาประกาศให้สามารถใช้กัญชาในเงื่อนไขของการนันทนาการ พร้อมกับอนุญาตให้ซื้อขายกันได้อย่างเสรีเพียงแต่จำกัดปริมาณที่ซื้อได้ต่อคน

พอเป็นแบบนี้แล้ว กัญชาจึงตกอยู่ในสถานะที่ไม่แตกต่างจากบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เท่าไรนัก