Tag: Bill Gates

<ผู้สนับสนุน> นาฬิกาของ บิล เกตส์

<ผู้สนับสนุน> นาฬิกาของ บิล เกตส์

ถ้าถามว่าตอนนี้ใครรวยที่สุดในโลก
เราน่าจะตอบกันได้โดยไม่ลังเล
เจฟ เบโซส เจ้าของบริษัท Amazon อีคอมเมิร์ซที่ใหญ่สุดในโลก
แต่เมื่อเราถามว่า ใครเป็นผู้บริจาคเงินมากที่สุดในโลก
หลายๆ คนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อน

เส้นชัย และ ความเหงา

เส้นชัย และ ความเหงา

เรื่องนี้เป็นเรื่องลงทุนแมนชอบเรื่องหนึ่ง และมีข้อคิดอะไรหลายอย่าง
ถ้าลองถามใครสักคนว่าอะไรบ้าง ที่ทำให้เขามีความสุข?

คำตอบส่วนหนึ่งก็คงเป็นเรื่องการประสบความสำเร็จในชีวิต

แต่ก่อนประสบความสำเร็จเราต้องทุ่มเทพลังและเวลาให้เป้าหมายที่ตั้งใจ

จนหลายครั้งเราอาจจะละเลยใครไปหลายคน

และยิ่งเส้นชัยอยู่ไกลเท่าไหร่ คนรอบข้างยิ่งน้อยลงไปเท่านั้น

จนเมื่อถึงเส้นชัยแล้ว เราอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าไม่มีใครอยู่ข้างกาย

ขอต้อนรับสู่เรื่อง เส้นชัย และ ความเหงา