Tag: BaNANA

COM7 จากร้านคอมพันธุ์ทิพย์ สู่ธุรกิจหมื่นล้าน

COM7 จากร้านคอมพันธุ์ทิพย์ สู่ธุรกิจหมื่นล้าน

“เรื่องไอที เป็นเรื่องกล้วยๆ สำหรับทุกคน”

ประโยคนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของร้าน BaNANA
หนึ่งในแบรนด์ร้านขายสินค้าไอทีภายใต้บริษัท COM7..

รู้หรือไม่ว่า
จริงๆ แล้ว COM7 เริ่มจากร้านเล็กๆ ในห้างพันธุ์ทิพย์เมื่อ 23 ปีที่แล้ว

ในปัจจุบันบริษัท COM7 มีเชนร้านขายสินค้าไอทีรวมกัน 368 สาขา
และบริษัทมีมูลค่า 20,760 ล้านบาท

แล้ว COM7 มีกลยุทธ์น่าสนใจอย่างไร?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง