Tag: B2S

ร้านขายหนังสือ ที่ยังเติบโต

ร้านขายหนังสือ ที่ยังเติบโต

ท่ามกลางกระแสข่าวที่เราได้ยินตลอดเวลา
ว่าไม่มีใครอ่านหนังสือแล้ว อ่านมือถือกันหมด
แล้วผลประกอบการร้านหนังสือเป็นอย่างไรบ้าง
ร้านหนังสือทุกร้านมีรายได้ลดลงหรือไม่
บทความนี้อาจจะทำให้เรามีมุมมองที่เปลี่ยนไป