Tag: Auntie Anne’s

กรณีศึกษา ร้าน Auntie Anne’s

กรณีศึกษา ร้าน Auntie Anne’s

ใครเป็นเจ้าของ Auntie Anne’s?
หากดูแค่ชื่อก็คงตอบกันได้ว่าร้านนี้เป็นของป้าแอน
ถ้าเราคิดว่าป้าแอนเป็นบุคคลในตำนานคล้ายกับผู้พันแซนเดอร์ส
และป้าแอนคงเสียชีวิตไปแล้ว
เราจะคิดผิด
เพราะจริงๆ แล้วป้าแอนยังมีชีวิตอยู่ และชีวิตของเขาเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ