Tag: Android

HUAWEI ไม่ง้อ Android

HUAWEI ไม่ง้อ Android

“แม้ในอนาคตเราจะถูกแบนไม่ให้ใช้ Android ก็ไม่เป็นไร
Huawei เตรียมพร้อม และเรามีแผนสำรองไว้แล้ว..”

ประโยคนี้กล่าวโดยคุณ Richard Yu ผู้บริหารบริษัท Huawei

หลังจากที่เขาถูกถามว่า
ถ้าผลกระทบจากสงครามการค้าส่งผลให้ Android และ Windows ถูกระงับการขายและให้บริการในประเทศจีน บริษัทจะรับมืออย่างไร

การรับมือของ Huawei โดยไม่มีสหรัฐอเมริกา มีอะไรบ้าง?
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง