Tag: 7-Eleven

ใครคิดค้นสเลอปี้

ใครคิดค้นสเลอปี้

เชื่อว่าทุกคนรู้จักสเลอปี้
เครื่องดื่มเกล็ดน้ำแข็งที่ขายใน 7-Eleven
แต่รู้ไหมว่า ในตอนแรกนั้น คนที่ผลิตสเลอปี้นั้นไม่ได้ตั้งใจจะผลิตสเลอปี้
และที่สำคัญก็ไม่ได้วางขายใน 7-Eleven มาก่อนด้วย
เรื่องนี้มีความเป็นมายังไง ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

7-Eleven เมื่อก่อนเป็น ร้านขายน้ำแข็ง

7-Eleven เมื่อก่อนเป็น ร้านขายน้ำแข็ง

ใครจะไปคิดว่า
จุดกำเนิดของ 7-Eleven
เคยเป็นร้านขายน้ำแข็งมาก่อน
แล้วตอนนี้ 7-Eleven ทั่วโลกใหญ่แค่ไหน?