Tag: โอ้กะจู๋

กรณีศึกษา ร้านโอ้กะจู๋

กรณีศึกษา ร้านโอ้กะจู๋

คนรุ่นใหม่ในยุคนี้ เกือบทุกคนก็คงจะใฝ่ฝันอยากทำงานออฟฟิศในเมือง ไม่อยากทำงานร้อนๆ

แต่มีเด็กกลุ่มหนึ่งที่คิดต่างจากนั้น

ด้วยความคิดวัยเด็กที่ใฝ่ฝันเป็นเกษตรกร ที่เริ่มแรกปลูกผักเล่นๆ เพียงแค่ในครอบครัว

สู่การเป็นสวนผักขนาดมากกว่า 70 ไร่ และร้านอาหารสวนผักโอ้กะจู๋ 100 คิว

วันนี้ลงทุนแมนจะพาไปดูมุมมองของเด็กกลุ่มหนึ่ง ที่มีมุมมองความคิดต่างออกไป  เราจะพาไปรู้จักกับ เจ้าของสวนผักโอ้กะจู๋กัน