Tag: แอนน์ ไชเบอร์

อะไร? คือการลงทุนที่ดีที่สุด

อะไร? คือการลงทุนที่ดีที่สุด

ทุกคนพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดในการลงทุน
สูตรมากมาย สมการซับซ้อนได้ถูกสร้างขึ้นมา
แต่จริงๆแล้วการลงทุนที่ดีนั้นอาจจะเรียบง่ายกว่าที่เราคิด