Tag: แซม วอลตัน

แซม วอลตัน ผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท

แซม วอลตัน ผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท

ทุกคนน่าจะรู้จักวอลมาร์ท
บริษัทค้าปลีกยักษ์ใหญ่ระดับโลก
ที่ก่อตั้งโดยแซม วอลตัน
ซึ่งอดีตเขาเป็นเพียงเด็กรีดนมวัวและส่งหนังสือพิมพ์
เรื่องราวของเขาน่าสนใจอย่างไร ลงทุนแมนจะมาเล่าให้ฟัง