Tag: เคียงข้างทุกเจเนอเรชัน

<ผู้สนับสนุน> สืบทอดกิจการ

<ผู้สนับสนุน> สืบทอดกิจการ

เรา เห็นต่างกับผู้ใหญ่เรื่องอะไรบ้าง?

ถ้าสมัยตอนยังเป็นเด็กก็คงจะเป็นเรื่องการเรียน
มาเป็นวัยรุ่นก็คงจะเป็นเรื่อง ความรัก
แต่ถ้าเราโตพอที่จะทำธุรกิจ

การสืบทอดกิจการต่อจากครอบครัว ก็อาจจะเป็นประเด็นที่สำคัญของหลายครอบครัว