Tag: ฮ่องกง

เมืองไหน มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียว มากสุดในโลก

เมืองไหน มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียว มากสุดในโลก

เมืองไหน มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียว มากสุดในโลก

ซีรีส์บทความ 4 เสือเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย

ซีรีส์บทความ 4 เสือเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย

ซีรีส์บทความ 4 เสือเศรษฐกิจ แห่งเอเชีย /โดย ลงทุนแมน ทุกคนเคยได้ยินว่าประเทศไทยเป็นเสือเศรษฐกิจตัวที่ 5 ของเอเชีย แต่เคยสงสัยไหมว่า 4 เสือเศรษฐกิจมีใครบ้าง ในช่วงทศวรรษ 1960 ก็ได้มีกลุ่มเขตเศรษฐกิจกลุ่มหนึ่งในเอเชีย ที่มีการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของตัวเอง จนพลิกสถานะจากประเทศกำลังพัฒนา ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กลุ่มเขตเศรษฐกิจเหล่านี้ถูกเรียกว่า “สี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” (Four Asian Tigers) ซึ่งประกอบไปด้วย สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ และไต้หวัน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์บทความ “สี่เสือเศรษฐกิจแห่งเอเชีย” แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นแห่งความก้าวหน้าของเอเชียกันสักนิด จุดเริ่มต้นของความก้าวหน้า เกิดจากรากฐานที่ดีของประเทศที่มีความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมมากที่สุดในเวลานั้น ซึ่งก็คือ ประเทศญี่ปุ่น นับตั้งแต่การปฏิรูปเมจิ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ญี่ปุ่นได้เปิดรับวิทยาการใหม่ๆ ของชาติตะวันตก ศึกษาทุกองค์ความรู้ วางรากฐานระบบอุตสาหกรรมของตัวเอง และสามารถพัฒนาเศรษฐกิจจนเติบโต […]

แรงงานไทย ไปทำงานประเทศไหนมากสุด?

แรงงานไทย ไปทำงานประเทศไหนมากสุด?

แรงงานไทย ไปทำงานประเทศไหนมากสุด?

รู้ไหม คนไทยไปเที่ยวประเทศไหนมากสุด?

รู้ไหม คนไทยไปเที่ยวประเทศไหนมากสุด?

รู้ไหม คนไทยไปเที่ยวประเทศไหนมากสุด?

รู้ไหม เมืองไหนมีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในโลก?

รู้ไหม เมืองไหนมีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในโลก?

รู้ไหม เมืองไหนมีค่าครองชีพถูกและแพงที่สุดในโลก?

GDP เซินเจิ้น แซงหน้า ฮ่องกง แล้ว!

GDP เซินเจิ้น แซงหน้า ฮ่องกง แล้ว!

GDP เซินเจิ้น แซงหน้า ฮ่องกง แล้ว!

ประเทศไทยมี Billionaire เป็นอันดับที่เท่าไรของโลก

ประเทศไทยมี Billionaire เป็นอันดับที่เท่าไรของโลก

ประเทศไทยมี Billionaire เป็นอันดับที่เท่าไรของโลก

ฮ่องกง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

ฮ่องกง เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากสุดในโลก

ฮ่องกง เกาะเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแค่ 7.4 ล้านคน อยู่ลำดับที่ 104 ของโลก

แต่มีขนาดเศรษฐกิจประมาณ 11.2 ล้านล้านบาท ใหญ่เป็นลำดับที่ 34 ของโลก

จากข้อมูลของ Euromonitor ในปี 2017 ฮ่องกงคือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดในโลก

โดยถ้าไล่จากอันดับ 5 ไปอันดับ 1 จะเป็นดังนี้

5. มาเก๊า จำนวนนักท่องเที่ยว 17.3 ล้านคน
4. สิงคโปร์ จำนวนนักท่องเที่ยว 17.6 ล้านคน
3. ลอนดอน จำนวนนักท่องเที่ยว 19.8 ล้านคน
2. กรุงเทพฯ จำนวนนักท่องเที่ยว 22.5 ล้านคน
1. ฮ่องกง จำนวนนักท่องเที่ยว 27.9 ล้านคน

มีการคาดการณ์กันว่า ภายในปี 2025 ฮ่องกงจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มถึง 45 ล้านคนต่อปี