Tag: ศรีราชา. KEEN CENTRE SRIRACHA

ศรีราชา เมืองที่กำลังเติบโต

ศรีราชา เมืองที่กำลังเติบโต

<ผู้สนับสนุนเพจ>
ศรีราชา เมืองที่กำลังเติบโต / โดย เพจลงทุนแมน
ถ้าพูดถึงอำเภอศรีราชา เราอาจนึกถึงสวนเสือ
แต่รู้หรือไม่ว่า เมืองนี้ยังถูกเรียกว่า ลิตเติ้ล โอซาก้า
และเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมมากที่สุดแห่งหนึ่งของไทย