Tag: วุ้นดำเนินสะดวก

กรณีศึกษา วุ้นดำเนินสะดวก

กรณีศึกษา วุ้นดำเนินสะดวก

วุ้นที่ชื่อดำเนินสะดวก
ธุรกิจวุ้นมะพร้าวธรรมดา ที่เริ่มต้นจากธุรกิจในครอบครัว
ใครจะไปคิดว่าวันนี้จะสามารถส่งออกไปไกลถึงต่างประเทศ
ที่มาของเรื่องนี้เป็นยังไง
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง