Tag: วุฒิสมาชิก กับ ธุรกิจเฟซบุ๊ค

วุฒิสมาชิก กับ ธุรกิจเฟซบุ๊ค

วุฒิสมาชิก กับ ธุรกิจเฟซบุ๊ค

มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก ได้แถลงต่อสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ
กรณีข้อมูลรั่วไหลให้ Cambridge Analytica
ตอนแรกทุกคนให้ความสนใจไปที่นายมาร์คว่าจะถูกยำเละ
แต่ตอนนี้เรื่องเริ่มพลิก
กลายเป็น บางคนมองว่าวุฒิสมาชิกแก่เกินไปที่จะเข้าใจเรื่องนี้
เริ่มมีหลายคนล้อเลียนว่า วุฒิสมาชิกถามคำถามไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย